Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Compromís pel Museu d'Art Jaume Morera de Lleida

Cinc mesos perduts posen en risc el projecte del Museu d’Art Jaume Morera

Un cop analitzada la documentació per la construcció del Museu d’Art Jaume Morera a la seu de l’antiga Audiència que ens va ser lliurada per l’Ajuntament la setmana passada, hem pogut constatar que totes i cada una de les causes al·legades amb posterioritat a l’adjudicació i a l’acta de replanteig (i inici d’obra) per la…

Assemblea de constitució

El 20 de desembre es va constituir de nou la Plataforma ciutadana Compromís pel Museu d’Art Jaume Morera de Lleida. Una de les conclusions més clares va ser la necessitat urgent de reprendre les obres de la nova seu del Museu. Hi ha moltes raons culturals que justifiquen aquesta conclusió, però també hi ha raons…